Διοικητικό Συμβούλιο

Το 6μελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από άτομα με αποδεδειγμένη εμπειρία στην ασφαλιστική αγορά.

igesia
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Χρυσάνθη Τσίχλη

Χρυσάνθη Τσίχλη

Αντιπρόεδρος
Τάσος Χατζηθεοδοσίου

Τάσος Χατζηθεοδοσίου

Εκτελεστικό Μέλος
Αγγελική Καρβούνη

Αγγελική Καρβούνη

Μέλος
ioanna-foti-2

Ιωάννα Φώτη

Μέλος
Δημήτρης Χατζηθεοδοσίου

Δημήτρης
Χατζηθεοδοσίου

Μέλος

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση της Mega Brokers έχει δομήσει  ολόκληρη τη λειτουργία της,  ώστε να διασφαλίζει και να πραγματοποιεί:

  • το όραμά μας
  • τους στόχους μας
  • τις αξίες μας
  • τη στρατηγική μας

Οι Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτυπώνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Mega Brokers, καθώς και στις Πολιτικές, Εγχειρίδια Διαδικασιών και Εγκυκλίους Διοίκησης, με τα οποία ρυθμίζονται οι επιμέρους λειτουργίες και διαδικασίες της.

Ανώτατο όργανο της Εταιρείας αποτελεί η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία συνεδριάζει τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

Η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της, καθώς επίσης  το κύρος και την αξιοπιστία της, έχει υιοθετήσει κανόνες δεοντολογίας, οι οποίες είναι ευρέως αποδεκτοί και επικοινωνούνται τακτικά στα στελέχη, τους συνεργάτες και τους πελάτες της.

Το 6μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Mega Brokers αποτελεί όργανο λήψης αποφάσεων και παρακολούθησης της Εταιρείας. Είναι αυτό που λαμβάνει τις αποφάσεις και προβαίνει σε κάθε ενέργεια βάσει αναφορών και ενημερώσεων που δέχεται από κάθε Διεύθυνση, Τμήμα, Μονάδα και αρμόδιο στέλεχος της Εταιρείας.

Εταιρικές Διευθύνσεις

H Ομάδα μας

Υποστήριξη Εταιρικής Λειτουργίας

Μιχάλης Κασκαντάμης

Μιχάλης Κασκαντάμης
Γενικός Διευθυντής

Μιχάλης Ιωαννίδης

Μιχάλης Ιωαννίδης
Διευθυντής Λογιστηρίου

Γιώργος Στάθης

Γιώργος Στάθης
Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων

Λευτέρης Παπασταύρου

Λευτέρης Παπασταύρου
Εσωτερικός Ελεγκτής

 Ανάπτυξη Δικτύου, Ασφαλιστικών Προϊόντων και Εκπαίδευσης

Ιφιγένεια Τσακίρη

Ιφιγένεια Τσακίρη
Διευθύντρια Πωλήσεων

Γιάννης Παππάς

Γιάννης Παππάς
Διευθυντής Κλάδου Ζωής

Πάρης Καβαρνός

Πάρης Καβαρνός
Διευθυντής Γενικών Κλάδων

 Υποστήριξη και Εξυπηρέτηση Συνεργατών

Ηλίας Φωτόπουλος

Ηλίας Φωτόπουλος
Προϊστάμενος Υποστήριξης Κλάδου Αυτοκινήτου

Αριστοτέλης Τζιμούρτος

Αριστοτέλης Τζιμούρτος
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων (εκτός αυτοκινήτων)

36_ARTEMIS XELIOTOU-logistirio

Άρτεμις Χελιώτου
Προϊσταμένη Λογιστηρίου

Διευθύνσεις Καταστημάτων

Αχιλλέας Καρανατσίδης

Αχιλλέας Καρανατσίδης
Διευθυντής Καταστήματος Βορείου Ελλάδας