Μια ασφάλιση απαγωγής, λύτρων και εκβιασμού απευθύνεται σε:

 • επιχειρήσεις με δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • επιχειρήσεις με στελέχη που ταξιδεύουν στο εξωτερικό και ιδιαίτερα σε χώρες υψηλού κινδύνου
 • χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • επενδυτικές εταιρείες
 • αεροπορικές εταιρείες
 • ναυτιλιακές εταιρείες
 • ευκατάστατες οικογένειες / ιδιοκτήτες
Asfaleies apagogis

Μία ασφάλιση απαγωγής, λύτρων & εκβιασμού παρέχει τις ακόλουθες καλύψεις:

 • απώλεια ζωής
 • πληρωμή λύτρων
 • πληρωμή ποσών εκβιασμού
 • απώλεια εσόδων από τη διακοπή εργασιών
 • έξοδα ειδικών συμβούλων και διαπραγματευτών
 • γραμμή έκτακτης βοήθειας
 • λοιπά σχετιζόμενα έξοδα

Αρμόδια στελέχη

Πάρης Καβαρνός

Πάρης Καβαρνός
Διευθυντής Γενικών Κλάδων
pkavarnos@megabroker.gr

25_FOTEINH KYRIAKOPOULOU-genikoi

Φωτεινή Κυριακοπούλου
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
fkiriakopoulou@megabroker.gr

Αριστοτέλης Τζιμούρτος

Αριστοτέλης Τζιμούρτος
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
atzimourtos@megabroker.gr

26_SOFIA KOLLIA-genikoi

Σοφία Κόλλια
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
skollia@megabroker.gr