Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει τον ασφαλισμένο για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες προς τρίτους, όπως ορίζει ο Αστικός Κώδικας για ποσά που θα υποχρεωθεί να καταβάλει προς αυτούς.  Ανάλογα με τη φύση του κινδύνου, η ασφάλεια αστικής ευθύνης διακρίνεται σε γενική, εργοδοτική, περιβαλλοντική, ευθύνη προϊόντος και ανάκλησης προϊόντος.

Asfaleies astikis efthinis

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης απαλλάσσει την επιχείρηση από το άγχος της ύπαρξης μιας «άτυχης» στιγμής και αποζημιώνει πλήρως μέχρι το ανώτατο και εξαρχής ορισμένο όριο ασφάλισης.

Γενική Αστική Ευθύνη

Οι όροι ενός τέτοιου ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • σωματικές βλάβες / απώλεια ζωής τρίτων
 • υλικές ζημιές

 

Ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης παρέχονται επιπρόσθετες καλύψεις όπως:

 • τροφική δηλητηρίαση
 • πυρκαγιά
 • έκρηξη
 • χρήση μηχανημάτων

 

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Οι όροι ενός τέτοιου ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • σωματικές βλάβες / απώλεια ζωής τρίτων
 • υλικές ζημίες

 

Με ένα ασφαλιστήριο εργοδοτικής αστικής ευθύνης καλύπτεται:

α) η εκ του νόμου εργοδοτική ευθύνη προς τους υπαλλήλους για σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής  που ενδεχομένως προκληθούν σε αυτούς σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εργασία τους και

β) η καταβολή της διαφοράς μεταξύ της προβλεπόμενης ημερήσιας αποζημιώσεως των ασφαλιστικών ταμείων και του ημερομισθίου του εργαζομένου, αλλά και η χρηματική τους ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης

 

Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη

Οποιαδήποτε σκόπιμη ή δόλια ενέργεια που βλάπτει το περιβάλλον συνεπάγεται τιμωρία (ποινικό αδίκημα), ενώ οποιαδήποτε ζημιά από εξ αμελείας λάθος ή παράλειψη (αστική ευθύνη) συνδέεται με υποχρέωση για αποζημίωση ή / και άλλες δαπάνες.

Στην περίπτωση περιβαλλοντικής ζημιάς, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη που έχει ενσωματωθεί στο εγχώριο δίκαιο (ΠΔ148 / 29-9-2009), η υποχρέωση μιας επιχείρησης μεταφράζεται στα ακόλουθα:

 • λήψη μέτρων για περιορισμό της ζημιάς
 • καταβολή ειδικών δαπανών για τυχόν έρευνες
 • αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην πρότερή του κατάσταση

 

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Πρόκειται για ιδιαίτερα εξειδικευμένη ασφάλιση με την οποία καλύπτεται η ευθύνη του κατασκευαστή, παραγωγού ή εμπόρου (ειδική αντιμετώπιση) για λάθη, ελαττώματα και παραλείψεις που σχετίζονται με αυτό καθ’ αυτό το προϊόν, την παραγωγή ή κατασκευή και την ασφαλή λειτουργία του, βάσει των προδιαγραφών κατασκευής του.

Οι όροι ενός τέτοιου ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • σωματικές βλάβες / απώλεια ζωής τρίτων
 • υλικές ζημιές

 

Ανάκληση Προϊόντος

H αστική ευθύνη ανάκλησης προϊόντων περιλαμβάνεται σε ένα από τα πιο σημαντικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες οι επιχειρήσεις που τοποθετούν τα προϊόντα τους στην αγορά. Ο κίνδυνος ανάκλησης ενός προϊόντος έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Τα κανονιστικά πρότυπα έχουν αυξηθεί σε αριθμό και είναι πλέον πιο αυστηρά, ενώ οι νέοι κανόνες ασφάλειας των προϊόντων εξελίσσονται διαρκώς.  Ωστόσο, το ανθρώπινο λάθος και οι ελλείψεις στην παραγωγική διαδικασία είναι αναπόφευκτα και θα εξακολουθούν να συμβαίνουν και στο μέλλον.
Η ανάκληση ενός προϊόντος ενεργοποιεί μια σειρά σημαντικών εταιρικών δαπανών ξεκινώντας από το κόστος απόσυρσης και εξάλειψης  του προϊόντος από την αγορά. Σε πολλές περιπτώσεις, ανάλογα με τα γεγονότα και τις περιστάσεις, το συγκεκριμένο προϊόν θα πρέπει να καταστραφεί ή να αντικατασταθεί.
Η ασφάλεια αστικής ευθύνης ανάκλησης προϊόντος αποζημιώνει την επιχείρησή σας στην περίπτωση ανάκλησης ενός προϊόντος από την αγορά.

Αρμόδια στελέχη

Πάρης Καβαρνός

Πάρης Καβαρνός
Διευθυντής Γενικών Κλάδων
pkavarnos@megabroker.gr

25_FOTEINH KYRIAKOPOULOU-genikoi

Φωτεινή Κυριακοπούλου
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
fkiriakopoulou@megabroker.gr

Αριστοτέλης Τζιμούρτος

Αριστοτέλης Τζιμούρτος
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
atzimourtos@megabroker.gr

26_SOFIA KOLLIA-genikoi

Σοφία Κόλλια
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
skollia@megabroker.gr