Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε πολυεθνικό περιβάλλον. Οι επενδυτές, οι εμπορικοί εταίροι και οι δραστηριότητές τους μπορούν να βρίσκονται σε διάφορες χώρες.

Asfaleies efthinis stelexon

Αυτό σημαίνει ότι οι διευθυντές και τα στελέχη μίας επιχείρησης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους, εκτός από την ίδια την αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται, τη διαχείριση κινδύνων για όλες τις χώρες δραστηριοποίησης των επιχειρήσεών τους, τους κανονισμούς συμμόρφωσης, τους διάφορους κυβερνητικούς / εποπτικούς μηχανισμούς, τα θέματα που περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και λογιστών, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές για την εταιρική διακυβέρνηση.

Αυτή η αυξημένη πολυπλοκότητα στο επιχειρησιακό περιβάλλον θέτει τα στελέχη στην πρώτη γραμμή του πυρός, ενώ σε περίπτωση λάθους κατά νόμο ευθύνονται και προσωπικά για αυτά.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών (D&O) προσφέρουν προστασία στην επιχείρηση και στα στελέχη από αξιώσεις που φέρουν οι ίδιοι ως φυσικά πρόσωπα από την άσκηση των πιο πάνω καθηκόντων τους.

 

Οι κυριότερες καλύψεις κινδύνων ευθύνης διευθυντών και στελεχών (D&O) είναι οι εξής:

  • πρακτικές απασχόλησης & ανθρώπινου δυναμικού
  • δράσεις μετόχων
  • λάθη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
  • ανακριβείς ή ανεπαρκείς γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
  • παραπλανητική πληροφόρηση σε ενημερωτικά δελτία
  • λήψη αποφάσεων που υπερέβησαν την εντολή
  • μη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς

Αντίθετα, ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ευθύνης διευθυντών και στελεχών δεν καλύπτει δόλιες, ποινικές  ή εκ προθέσεως μη συμμορφούμενες πράξεις. Παρόλα αυτά, αθώοι διευθυντές και στελέχη εξακολουθούν να καλύπτονται πλήρως, αν βρεθούν συγκατηγορούμενοι, ακόμη και όταν οι πράξεις των συναδέλφων τους ήταν δόλιες.

Αρμόδια στελέχη

Πάρης Καβαρνός

Πάρης Καβαρνός
Διευθυντής Γενικών Κλάδων
pkavarnos@megabroker.gr

25_FOTEINH KYRIAKOPOULOU-genikoi

Φωτεινή Κυριακοπούλου
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
fkiriakopoulou@megabroker.gr

Αριστοτέλης Τζιμούρτος

Αριστοτέλης Τζιμούρτος
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
atzimourtos@megabroker.gr

26_SOFIA KOLLIA-genikoi

Σοφία Κόλλια
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
skollia@megabroker.gr