Οι ασφάλειες επαγγελματικής περιουσίας έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα κινδύνων και να παρέχουν πλήρη ασφαλιστική προστασία των περιουσιακών στοιχείων μίας επιχείρησης.

epaggelmatiki-periousia

Τα στελέχη μας σε συνεργασία με καταξιωμένες ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις για την κάθε επιχείρηση, με την εκπόνηση μιας μελέτης ασφαλιστικού κινδύνου που ανταποκρίνεται απόλυτα στις  μοναδικές ανάγκες της δικής σας  επιχείρησης.

 

Τα στάδια μιας τέτοιας μελέτης περιλαμβάνουν οπωσδήποτε τα ακόλουθα:

 • βαθιά γνώση των περιουσιακών στοιχείων, όπως ακίνητα, βιομηχανικά συστήματα, εξοπλισμός και πρώτες ύλες
 • ανάλυση των επιπτώσεων των πιθανών ζημιών για τον καθορισμό των ασφαλιστικών αναγκών βάσει των ιδιαίτερων κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η κάθε επιχείρηση
 • σχεδιασμός των μέτρων αποφυγής πιθανών ζημιών και υποχρεώσεων
 • καθοδήγηση στη διαδικασία μείωσης των κινδύνων σε όλη τη λειτουργία της επιχείρησης

 

Σκοπός των ανωτέρω μελετών είναι η επιχείρηση να εξασφαλίσει αποζημίωση για κάθε ζημία που θα μπορούσε να προκύψει στα ασφαλισμένα περιουσιακά της στοιχεία και να μπορεί να αναγνωρίσει και να προγραμματίσει έγκαιρα τις ανάγκες της στις περιπτώσεις που παγίως δεν καλύπτονται ασφαλιστικά:

 

 • φυσιολογική ή και αναμενόμενη φθορά του ασφαλισμένου περιουσιακού στοιχείου
 • κρίσιμα γεγονότα που οδηγούν σε αναστολή λειτουργίας ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, όπως ο πόλεμος, η επανάσταση ή κατάσταση πολιορκίας ή η πυρηνική ενέργεια, η δόλια διεκδίκηση αποζημίωσης

Οι πιο συνηθισμένες καλύψεις ασφαλειών επαγγελματικής περιουσίας αφορούν στα ακόλουθα:

 • εμπορικά και μη ακίνητα
 • μηχανικές βλάβες
 • μηχανολογικός εξοπλισμός
 • συναρμολόγησης
 • ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • απώλεια κερδών

Οι πιο συνηθισμένες ζημιές που καλύπτονται αφορούν επίσης τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • πυρκαγιά – κεραυνός
 • ευρεία έκρηξη
 • πυρκαγιά από δάσος
 • ζημίες από καπνό
 • πτώση αεροσκαφών
 • πρόσκρουση οχήματος
 • ζημίες από πτώση δένδρων και στύλων
 • ζημίες πυρόσβεσης με εντολή των αρχών
 • σεισμός
 • αποκομιδή ερείπιων
 • τρομοκρατικές ενέργειες
 • πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες
 • κακόβουλες ενέργειες
 • αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων
 • θραύση κρυστάλλων
 • δόση στεγαστικού δάνειου
 • βραχυκύκλωμα
 • κλοπή / ζημίες από την κλοπή
 • φυσικά φαινόμενα
 • διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης / θέρμανσης / κλιματισμού και αποχετεύσεων
 • αξία καινούργιου
 • όρος πρόνοιας 10%
 • έξοδα περιορισμού ελαχιστοποίησης ζημίας
 • κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • οικονομική ενίσχυση λόγω διακοπής εργασιών από καλυπτομένους κινδύνους
 • ποιοτική αλλοίωση προϊόντων
 • κάλυψη μηχανικών βλαβών
 • απώλεια κερδών
 • κάλυψη ευθυνών

Αρμόδια στελέχη

Πάρης Καβαρνός

Πάρης Καβαρνός
Διευθυντής Γενικών Κλάδων
pkavarnos@megabroker.gr

25_FOTEINH KYRIAKOPOULOU-genikoi

Φωτεινή Κυριακοπούλου
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
fkiriakopoulou@megabroker.gr

Αριστοτέλης Τζιμούρτος

Αριστοτέλης Τζιμούρτος
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
atzimourtos@megabroker.gr

26_SOFIA KOLLIA-genikoi

Σοφία Κόλλια
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
skollia@megabroker.gr