Κάθε ιατρικός οργανισμός αντιμετωπίζει περίπλοκα θέματα διαχείρισης κινδύνων. Στόχος της Mega Brokers είναι η προσφορά του πιο αποδοτικού και ολοκληρωμένου συνδυασμού καλύψεων που θα εγγυάται την προστασία των ασθενών, των ανθρώπων και της αποστολής του.

klinikes

Οι καλύψεις στον τομέα της Υγείας εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα κινδύνων.  Οι βασικές ασφαλιστικές καλύψεις αφορούν στην αστική ευθύνη και μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

  • η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη, που αφορά ατυχήματα που τυχόν θα προξενηθούν από αμέλεια, σφάλματα ή/και παραλείψεις των ιατρών, του νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού ή/και από λανθασμένη εκτέλεση οδηγιών, καθώς και από τη χρησιμοποίηση ελαττωματικού ιατρικού υλικού ή ακατάλληλων φαρμάκων
  • η Αστική Ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία που μπορεί να προκληθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας ενός οργανισμού υγείας

Οι κυριότερες επιπρόσθετες καλύψεις αφορούν στα ακόλουθα:

  • επαγγελματική αστική ευθύνη
  • εργοδοτική αστική ευθύνη
  • γενική αστική ευθύνη λειτουργίας χώρου
  • ασφάλιση περιουσίας
  • κατά παντός κινδύνου εξοπλισμού
  • απώλειας κερδών

Αρμόδια στελέχη

Πάρης Καβαρνός

Πάρης Καβαρνός
Διευθυντής Γενικών Κλάδων
pkavarnos@megabroker.gr

25_FOTEINH KYRIAKOPOULOU-genikoi

Φωτεινή Κυριακοπούλου
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
fkiriakopoulou@megabroker.gr

Αριστοτέλης Τζιμούρτος

Αριστοτέλης Τζιμούρτος
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
atzimourtos@megabroker.gr

26_SOFIA KOLLIA-genikoi

Σοφία Κόλλια
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
skollia@megabroker.gr