Βασικό στόχο για κάθε σύγχρονη επιχείρηση αποτελεί η ανάπτυξη των εργασιών της και η κερδοφορία της.  Αυτά τα στοιχεία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη της εταιρικής ευθύνης και κουλτούρας στο προσωπικό της κάθε εταιρείας. Η κουλτούρα προσδίδει στα άτομα μιας επιχείρησης αίσθηση συλλογικής ταυτότητας και δέσμευση προς τις κοινές πεποιθήσεις και αξίες.

Omadikes Asfaliseis ygeias

Η προσέλκυση και διατήρηση ικανών και ποιοτικών στελεχών επιτυγχάνεται πλέον με πακέτα παροχών που περιλαμβάνουν:

 • ικανοποιητικές αμοιβές
 • παροχές σε είδος
 • πλήρη και ολοκληρωμένα προγράμματα ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών καλύψεων

 

Ο θεσμός της Ομαδικής Ασφάλισης λειτουργεί παγκοσμίως ως ισχυρό μέσο που αναδεικνύει τη σχέση εργαζομένου και εργοδότη.  Η ομαδική ασφάλιση προσφέρει στους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους καλύψεις που συμπληρώνουν ή και αναβαθμίζουν τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης σε περίπτωση ασθένειας, ατυχήματος ή απώλειας ζωής.

Τα συμβόλαια Ομαδικής Ασφάλισης εξασφαλίζουν και τη δυνατότητα παροχής συμπληρωματικής σύνταξης, ενώ προσφέρουν επιπλέον σιγουριά στον εργαζόμενο και την οικογένειά του.

Τα κυριότερα οφέλη για την επιχείρηση από την ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων της συνοπτικά είναι τα κάτωθι:

 • προστασία της υγείας των εργαζομένων και των οικογενειών τους, αλλά και των οικονομικών επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση ασθένειας, ατυχήματος ή απώλειας ζωής
 • αύξηση της αίσθησης ασφάλειας των εργαζομένων
 • τόνωση και ενδυνάμωση της αίσθησης εμπιστοσύνης των εργαζομένων προς την επιχείρηση
 • δημιουργία καλού εργασιακού κλίματος
 • δημιουργία προϋποθέσεων για αυξημένη παραγωγικότητα
 • αποτροπή στη μετακίνηση ικανών στελεχών προς τον ανταγωνισμό
 • ενίσχυση των προϋποθέσεων για προσέλκυση νέων ικανών στελεχών της αγοράς
 • δημιουργία εταιρικής ευθύνης και κουλτούρας
 • η Ομαδική Ασφάλιση χαρακτηρίζεται ως παροχή χαμηλού κόστους λόγω της δυνατότητας φορολογικής έκπτωσης του μεγαλύτερου μέρους της δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης

Αρμόδια στελέχη

Γιάννης Παππάς

Γιάννης Παππάς
Διευθυντής Κλάδου Ζωής
jpappas@megabroker.gr

22_GIANNIS ZAXARHS-zois

Γιάννης Ζάχαρης
Υποστήριξη Κλάδου Ζωής
gzaharis@megabroker.gr