Ενέργεια

Oι επιχειρήσεις ενέργειας συχνά εκτίθενται σε σημαντικούς κινδύνους. Ένα ατύχημα σε μία εξέδρα ή ...

Κατασκευές

Στη Mega Brokers γνωρίζουμε ότι, η προστασία της επιχείρησής σας από τους κινδύνους στους ...

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Τηλεπικοινωνίες

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των Τηλεπικοινωνιών αντιμετωπίζουν ...

Ναυτιλίας

Τα εξειδικευμένα στελέχη της Mega Brokers προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και σχεδιάζουν εξειδικευμένες ...

Υγείας

Στη Mega Brokers κατανοούμε πως κάθε οργανισμός υγειονομικής περίθαλψης αντιμετωπίζει περίπλοκα θέματα διαχείρισης κινδύνων. ...

Φαρμακοβιομηχανίες

Οι σύγχρονες φαρμακοβιομηχανίες και οι εταιρείες βιοτεχνολογίας αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα περίπλοκων κινδύνων. Το ...

Φιλοξενίας και Εστίασης

Η εγκατάστασή σας υποδέχεται ανθρώπους για ποικίλους λόγους, είτε πρόκειται για αναψυχή είτε για ...

Φυτικού και Ζωικού Κεφαλαίου

Οι επιχειρήσεις στην αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις: οι παραγωγοί απαιτούν ολοένα ...

Χρηματοοικονομικές, Τραπεζικές και Ασφαλιστικές υπηρεσίες

Η ανάγκη για την παροχή εξειδικευμένων ασφαλιστικών προϊόντων για τον περιορισμό των κινδύνων στους ...

Μεταφορές & Logistics

Στη Mega Brokers γνωρίζουμε πως τα μεταφερόμενα εμπορεύματα αντιμετωπίζουν μια σειρά κινδύνων κατά τη ...

Δημόσιος Τομέας

Οι Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις, κατά κανόνα μακροχρόνιες, οι οποίες ...

Βιομηχανία & Βιοτεχνία

Mε εξειδίκευση στον ασφαλιστικό κλάδο και σωρευμένη εμπειρία στην επιλογή και τη διαχείριση των ...

Ακίνητη Περιουσία

Στη Mega Brokers γνωρίζουμε πως οι ιδιοκτήτες και οι επενδυτές ακινήτων αντιμετωπίζουν ένα ευρύ ...

Αερομεταφορές

Η Mega Brokers συνεργάζεται με τους κορυφαίους παρόχους ασφάλισης στον τομέα της αεροπορίας ...