Η ανάγκη για την παροχή εξειδικευμένων ασφαλιστικών προϊόντων για τον περιορισμό των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί είναι στενά συνδεδεμένη με τις ρυθμιστικές και εποπτικές υποδομές της κάθε χώρας, αλλά και την ικανότητα των τοπικών αγορών να ανταποκριθούν σε αυτές.

xrimatooikonomikes

Σε συνεργασία με εγχώριες και διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες η Mega Brokers προσφέρει ένα σύνολο εξειδικευμένων ασφαλιστικών προϊόντων σε:

 • Τράπεζες
 • Επενδυτικές επιχειρήσεις
 • Επικουρικά ταμεία
 • Εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων
 • Εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων
 • Χρηματιστές
 • Ταμεία Επαγγελματικών Οργανώσεων
 • Μεσίτες Ασφαλειών

Ορισμένες από τις σημαντικότερες καλύψεις που προσφέρει η εταιρεία είναι:

 • Γενική αστική ευθύνη
 • Bankers blanket bond
 • Διακοπής Εργασιών
 • Ευθύνη Διευθυντών και στελεχών
 • Ηλεκτρονικού εγκλήματος
 • Πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Λάθη και παραλείψεις
 • Περιουσίας
 • Τρομοκρατίας
 • Αστικής ευθύνης διαχειριστών επενδύσεων
 • Πολιτικών κινδύνων

Αρμόδια στελέχη

Πάρης Καβαρνός

Πάρης Καβαρνός
Διευθυντής Γενικών Κλάδων
pkavarnos@megabroker.gr

25_FOTEINH KYRIAKOPOULOU-genikoi

Φωτεινή Κυριακοπούλου
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
fkiriakopoulou@megabroker.gr

Αριστοτέλης Τζιμούρτος

Αριστοτέλης Τζιμούρτος
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
atzimourtos@megabroker.gr

26_SOFIA KOLLIA-genikoi

Σοφία Κόλλια
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
skollia@megabroker.gr