Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Οι Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις, κατά κανόνα μακροχρόνιες, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού φορέα με σκοπό την εκτέλεση έργων ή/και την παροχή υπηρεσιών.

dimosios tomeas

Οι ρόλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα είναι κυρίως οι ακόλουθοι:

  • αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα, ενώ παράλληλα το δημόσιο διατηρεί ισχυρό εποπτικό ρόλο
  • προκύπτουν ποιοτικά έργα και παρέχονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πολίτες
  • αποτελεί σημαντικό εργαλείο τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης

Το Δημόσιο διατηρεί την ιδιοκτησία των παγίων και ισχυρό ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο, ενώ προκύπτουν ευκαιρίες υλοποίησης τέτοιων έργων ακόμα και κατά τη διάρκεια δυσχερών οικονομικών συγκυριών.

Η Mega Brokers προσφέρει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις για όλους τους τομείς δραστηριότητας των ΣΔΙΤ και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσιών για το σχεδιασμό και την παράδοση των ασφαλιστικών προγραμμάτων για τους συμμετέχοντες του ιδιωτικού τομέα.

Επίσης, τα στελέχη της εταιρείας διενεργούν μελέτες για την εκτίμηση των κινδύνων και τον προσδιορισμό της πιο συμφέρουσας λύσης ασφάλισης για συνεργάτες της που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς παροχής ασφαλίσεων σε επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα.

Αρμόδια στελέχη

Πάρης Καβαρνός

Πάρης Καβαρνός
Διευθυντής Γενικών Κλάδων
pkavarnos@megabroker.gr

25_FOTEINH KYRIAKOPOULOU-genikoi

Φωτεινή Κυριακοπούλου
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
fkiriakopoulou@megabroker.gr

Αριστοτέλης Τζιμούρτος

Αριστοτέλης Τζιμούρτος
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
atzimourtos@megabroker.gr

26_SOFIA KOLLIA-genikoi

Σοφία Κόλλια
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
skollia@megabroker.gr