Στη Mega Brokers γνωρίζουμε ότι, η προστασία της επιχείρησής σας από τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένη, απαιτεί μια βαθιά κατανόηση του κλάδου.

Ανεξαρτήτως του μεγέθους της, η επιχείρησή σας μπορεί να επωφεληθεί από την  εμπειρία μας στην αντιμετώπιση κινδύνων. Οι προσφερόμενες λύσεις κρατούν το χώρο εργασίας ασφαλή και καλύπτουν:

  • γερανούς
  • σκαλωσιές
  • ανασκαφές
kataskeves

Εκτός από την προσφορά των βασικών καλύψεων, όπως εκείνες που αφορούν τις χερσαίες μεταφορές και τις αποζημιώσεις εργατικών ατυχημάτων (αστική ευθύνη εργοδότη), προσφέρουμε και καλύψεις προσαρμοσμένες ειδικά για τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων:

  • αστική ευθύνη έναντι τρίτων
  • περιβαλλοντική ευθύνη
  • καθυστέρηση κατά την έναρξη εργασιών
  • κατασκευαστική επαγγελματική ευθύνη
  • ελαττώματα / κατασκευαστικές αστοχίες
  • καθυστερήσεις (χωρίς επίκληση βλάβης)

Αρμόδια στελέχη

Πάρης Καβαρνός

Πάρης Καβαρνός
Διευθυντής Γενικών Κλάδων
pkavarnos@megabroker.gr

25_FOTEINH KYRIAKOPOULOU-genikoi

Φωτεινή Κυριακοπούλου
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
fkiriakopoulou@megabroker.gr

Αριστοτέλης Τζιμούρτος

Αριστοτέλης Τζιμούρτος
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
atzimourtos@megabroker.gr

26_SOFIA KOLLIA-genikoi

Σοφία Κόλλια
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
skollia@megabroker.gr