Στη Mega Brokers κατανοούμε πως κάθε οργανισμός υγειονομικής περίθαλψης αντιμετωπίζει περίπλοκα θέματα διαχείρισης κινδύνων. Τα στελέχη μας θα κατανοήσουν τους στόχους σας και στη συνέχεια θα εκπονήσουν μία μελέτη που θα συνδέει την πλήρη διαχείριση των κινδύνων με τα αντίστοιχα οφέλη για την επιχείρησή σας.

ygeias

Στόχος μας είναι η προσφορά του πιο αποδοτικού και ολοκληρωμένου συνδυασμού καλύψεων που θα εγγυάται την προστασία των ασθενών σας, των ανθρώπων σας και της αποστολής σας.

Οι καλύψεις των εταιρειών στον τομέα της Υγείας εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, από τη λειτουργία μιας κλινικής ή ενός νοσοκομείου, σε εκείνες ενός εργαστηρίου ή ενός προσωπικού ιατρείου. Οι βασικές ασφαλιστικές καλύψεις αφορούν την αστική ευθύνη και μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη, που αφορά ατυχήματα που τυχόν θα προξενηθούν από αμέλεια, σφάλματα ή/και παραλείψεις των ιατρών, του νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού ή/και από λανθασμένη εκτέλεση οδηγιών, καθώς και από τη χρησιμοποίηση ελαττωματικού ιατρικού υλικού ή ακατάλληλων φαρμάκων
  • Αστική Ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία που μπορεί να προκληθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας ενός οργανισμού υγείας

Αρμόδια στελέχη

Πάρης Καβαρνός

Πάρης Καβαρνός
Διευθυντής Γενικών Κλάδων
pkavarnos@megabroker.gr

25_FOTEINH KYRIAKOPOULOU-genikoi

Φωτεινή Κυριακοπούλου
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
fkiriakopoulou@megabroker.gr

Αριστοτέλης Τζιμούρτος

Αριστοτέλης Τζιμούρτος
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
atzimourtos@megabroker.gr

26_SOFIA KOLLIA-genikoi

Σοφία Κόλλια
Υποστήριξη Γενικών Κλάδων
skollia@megabroker.gr