admin Χωρίς σχόλια

«Δώστε χρόνο στους διαμεσολαβούντες και ρυθμίστε σωστά την αγορά»

Θα πρέπει να υπάρξει ένα μεταβατικό διάστημα τριών ετών για να τακτοποιήσουν οι διαμεσολαβούντες τα υπόλοιπα πους

Ήπια 3ετη προσαρμογή,  ώστε και η Τράπεζα της Ελλάδος να προχωρήσει το εποπτικό κανονιστικό και ρυθμιστικό έργο της στην αγορά αλλά και οι διαμεσολαβούντες να μπορέσουν να αφομοιώσουν τις αλλαγές που επιβάλλονται, προτείνει ο Γενικός Γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.  Επικαλείται την αρχή της ίσης μεταχείρισης και προτείνει: όπως έγινε με τις ασφαλιστικές και το Solvency όπου πήραν παρατάσεις να γίνει και με την διαμεσολάβηση ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και όχι να οδηγηθεί σε αφανισμό. Επίσης θίγει το θέμα της προείσπραξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από τα εναλλακτικά δίκτυα ενώ βάζει θέμα και για τις Ε.Π.Υ που εξαιρούνται της προείσπραξης οπότε και αυτό σημαίνει πως πολλοί θα στραφούν προς τα εκεί  σε βάρος των εταιρειών και της αγοράς. Ακόμα ευελπιστεί πως η πολυπληθής ασφαλιστική συνάντηση στις 4 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, στην οποία θα πρέπει να παραβρεθούν όλοι οι συντελεστές της αγοράς θα αποτελέσει σταθμό για τον κλάδο.

iw? Πώς σχολιάζετε τις πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τους διαμεσολαβούντες και τις ασφαλιστικές εταιρίες;

Γ.Χ.: Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι προς θετική κατεύθυνση, αν δεν εμπεριείχαν και ζητήματα που θα δημιουργήσουν έντονα προβλήματα στην ασφαλιστική αγορά, σε περίπτωση μάλιστα που δε δοθούν άμεσα διευκρινίσεις και λύσεις. Να τονίσω, ότι βρίσκονται σε αντίθεση με το Προεδρικό Διάταγμα 298/86, το οποίο ρύθμιζε με συγκεκριμένο τρόπο την υπάρχουσα Νομοθεσία και καθόριζε τη συμπεριφορά των διαμεσολαβούντων προσώπων με τους ασφαλισμένους. Το Διάταγμα αυτό επέβαλε και επιβάλει διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα λόγω παραβάσεων του Κώδικα δεοντολογίας και καθορίζει τον τρόπο απόδοσης των ασφαλίστρων εντός του χρονικού ορίου των 2 μηνών, κάτι που εξακολουθεί τυπικά να ισχύει ως σήμερα.

iw? Και τι προτείνετε για να γεφυρωθεί αυτή η αντίθεση;

Γ.Χ.: Η Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει να δώσει ένα περιθώριο που θα το ονομάσει ως “ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ” εφαρμογής των πράξεων τουλάχιστον 3 ΕΤΩΝ, προκειμένου οι διαμεσολαβούντες να τακτοποιήσουν τα παλιά τους υπόλοιπα, τα οποία και με τη σύμφωνη γνώμη των ασφαλιστικών εταιριών έχουν διαμορφωθεί.

iw? Με ποιο επιχείρημα θα υποστηρίξετε το αίτημά σας για παροχή χρόνου;

Γ.Χ.: Της ίσης μεταχείρισης και της προστασίας της αγοράς από διακριτικές συμπεριφορές. Να επισημάνουμε ότι  οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν πάρει ήδη τρεις διαδοχικές παρατάσεις για την υπαγωγή τους στο Solvency ΙΙ, λόγω έλλειψης των αναγκαίων κεφαλαίων.  Άρα, με την ίδια λογική θα πρέπει να δοθεί το ίδιο χρονικό διάστημα και στους διαμεσολαβούντες, έτσι ώστε και αυτοί να μην οδηγηθούν στον αφανισμό,  και οι ασφαλιστικές εταιρείες να εισπράξουν τα χρήματά τους.

iw? Εντοπίζετε άλλα θέματα που σας θίγουν και αφορούν την ΤτΕ;

ΓΧ: Ναι. Ένα δεύτερο ζήτημα αφορά την προείσπραξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το οποίο θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στον καταναλωτή κυρίως μέσω των εναλλακτικών δικτύων, καθώς ο πελάτης πρώτα θα πληρώνει και μετά θα διαβάζει την ασφαλιστική του σύμβαση. Επίσης και ένα τρίτο ζήτημα αφορά τις εταιρίες  Ε.Π.Υ. οι οποίες εξαιρούνται από την προείσπραξη ασφαλιστήριων συμβολαίων και την απόδοσή τους σε 7 ημέρες και μου δημιουργείται η απορία γιατί οι ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα δεν αντιδρούν. Γίνεται κατανοητό ότι αυτός ο τρόπος θα οδηγήσει τους μεσολαβούντες στις εταιρίες Ε.Π.Υ. εις βάρος των Ελληνικών και Αλλοδαπών εταιριών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Τέλος, όσον αναφορά τα πρόστιμα είναι ιδιαίτερα υψηλά χωρίς να είναι πλήρη αιτιολογημένα, κινδυνεύοντας έτσι κάποιοι διαμεσολαβούντες να βρεθούν κατηγορούμενοι χωρίς να υπάρχει κατηγορία.
iw? Πως θα κινηθείτε για να βρείτε λύση;

Γ.Χ.: Το Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με το αντίστοιχο , Θεσσαλονίκης και Πειραιά, κατέχοντας το 70% των διαμεσολαβούντων Ελλάδος, έχει  κανονίσει συνάντηση με τον κύριο Σ. Ζάρκο, Διευθυντή της Δ.Ε.Ι.Α., και θα προγραμματιστεί και συνάντηση με την Ε.Α.Ε.Ε.  Είμαι αισιόδοξος ότι μέσα από όλες αυτές τις συζητήσεις θα βρεθεί  λύση για τα παραπάνω ζητήματα. Άλλωστε θέλουμε και εμείς την εξυγίανση της αγοράς αρκεί να πραγματοποιηθεί με ομαλό τρόπο προς όφελος όλων των πλευρών. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει διάλογος και σύνεση για την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων. Ξέρουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας και δεν θέλω να πιστεύω ότι θα χρειαστεί να προσβάλουμε τις αποφάσεις στα Ελληνικά Δικαστήρια. Πράγμα που απεύχομαι γιατί νομίζω ότι θα βρεθεί  λύση πριν καταλήξουμε σε αυτή την οδό.

iw? Η εκδήλωση της 4ης Νοεμβρίου 2013 στο Μέγαρο Μουσικής τι στόχο έχει και τι ζητήματα θα αναδείξει;

Γ.Χ.: Η εκδήλωση της 4ης Νοεμβρίου 2013 στο Μέγαρο Μουσικής είναι  συνέχεια μιας σειράς συναντήσεων που έχει ξεκινήσει το Ε.Ε.Α. με την Ε.Α.Δ.Ε. και τις ασφαλιστικές εταιρίες, γιατί πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει αρμονική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών στην ασφαλιστική βιομηχανία για να πετύχουμε μαζί την διεύρυνση της ασφαλιστικής συνείδησης που λείπει από την χώρα μας. Πρέπει να εντοπίζουμε τις συμφωνίες και τις διαφωνίες μας, έτσι ώστε τις μεν συμφωνίες να τις διευρύνουμε και τις δε διαφωνίες να βρούμε τον τρόπο να τις ξεπεράσουμε αφού αυτό θα ωφελούσε και τα δύο μέρη.
Στη συνάντηση μας είναι καλεσμένη και η  Δ.Ε.Ι.Α., η οποία ελπίζουμε να ανταποκριθεί θετικά αποδεικνύοντας όλοι μαζί ότι η Ελλάδα είναι μια Ευρωπαϊκή χώρα και μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα με διάλογο προς όφελος της Ελληνικής Οικονομίας. Είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθούν όλοι οι συνάδελφοί μου στο κάλεσμα, μια και η συνάντηση αυτή αποτελεί σταθμό στην ασφαλιστική αγορά καθώς για  πρώτη φόρα θα συναντηθούν τόσοι πολλοί άνθρωποι του ασφαλιστικού Κλάδου στον ίδιο χώρο.

admin Χωρίς σχόλια

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου καλεί τις εταιρίες να συνέλθουν και να υπηρετήσουν τον θεσμό

Διαβάστε την δήλωση του κ. Χατζηθεοδοσίου

Ο Γενικός Γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και κορυφαίος μεσίτης ασφαλειών, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, στη σύντομη παρέμβασή του, προσπαθεί να αφυπνίσει τις διοικήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών και να αναδείξει το ρόλο της ασφαλιστικής αγοράς στις διαστάσεις που η Ηθική και η Δεοντολογία επιβάλλουν.

Η δήλωσή του έχει ως εξής:

«ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΡΩΜΕ ΤΙΣ ΣΑΡΚΕΣ ΜΑΣ…

Βιώνουμε τη δυσκολότερη οικονομική δυσχέρεια των τελευταίων 40 ετών. Σ’ αυτήν τη συγκυρία, δεν έχει μείνει ούτε ο Κλάδος μας ανεπηρέαστος. Παρ’ όλα αυτά, η ασφαλιστική βιομηχανία είναι αυτή που έχει πληγεί λιγότερο, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά το πόσο σημαντική είναι για τους πελάτες μας καταναλωτές. Για παράδειγμα, τα νοσοκομειακά προγράμματα όχι μόνο αντέχουν, αλλά έχουν και ανοδική τάση, επειδή καλύπτουν το κενό που αφήνει η Πολιτεία, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης στα δημόσια νοσοκομεία. Άρα, κάποιος θα θεωρούσε χρέος μας να δούμε τις πραγματικές ανάγκες του καταναλωτή και να διευρύνουμε την αγορά μας. Κι αυτό είναι κάτι που πιστεύω ακράδαντα ότι είναι εφικτό, αφού σε αυτήν την περίοδο οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ είναι αυτές που έχει περισσότερο ανάγκη η κοινωνία.

Ωστόσο, αντί για όλα αυτά, παρατηρούμε, ειδικά το τελευταίο διάστημα, έναν ανελέητο πόλεμο μεταξύ  όλων των ασφαλιστικών εταιριών και κυρίως των πολυεθνικών, με μειώσεις τιμών και μεταφορές παραγωγής από τη μία εταιρεία στην άλλη. Οι πρακτικές αυτές το μόνο αποτέλεσμα που έχουν είναι η μείωση της πίτας της ασφαλιστικής αγοράς στο Α.Ε.Π. και, μοιραία, θα επιφέρουν, κάποια στιγμή, τόσο στις ασφαλιστικές εταιρείες όσο και στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, σημαντικά οικονομικά προβλήματα, ενώ θα οδηγήσουν και ένα μεγάλο μέρος τους σε πτώχευση.

Όλοι παρακολουθήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια από τηλεοράσεως τη σύγκρουση των ασφαλιστικών εταιριών για το ποια δίνει το μικρότερο ασφάλιστρο. Σίγουρα, θα είδατε όλοι ότι πλέον στις διαφημίσεις τους δεν αναφέρουν τιμή, αντιλαμβανόμενες προφανώς το οικονομικό πρόβλημα που ήδη έχουν.

Ήρθε η ώρα να σοβαρευτούμε. Αν θέλουμε η αγορά μας να έχει παρόν και μέλλον, τότε ασφαλιστικές εταιρίες και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές πρέπει να χαράξουμε μια κοινή στρατηγική για την ανάπτυξη της αγοράς μας, που θα αποβεί προς όφελος όλων μας.

Πρέπει να σταματήσουν άμεσα οι πολιτικές εκείνες που εκθέτουν το επάγγελμα και θυμίζουν περισσότερο κακούς πλειστηριασμούς και όχι ένα λειτούργημα, όπως θέλουμε να νιώθουμε πάντα.

Η Ε.Α.Ε.Ε., σε συνεργασία με την Ε.Α.Δ.Ε. και τη Δ.Ε.Ι.Α., πρέπει άμεσα να πάρουν θέση –πριν να είναι αργά.

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

Γενικός Γραμματέας  Ε.Ε.Α.

   ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

 

admin Χωρίς σχόλια

Διβάστε το Δελτίο Τύπου

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα   21.10. 2013

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΕΔΡΑ: Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, Αθήνα 106 79

Τηλ:(+30) 210-3380200 Fax:(+30) 210-3380219

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γούναρη 227, Άνω Γλυφάδα 16674

Τηλ.: 210-9609961 Fax: 210-9609964

   

______________

   

THE HELLENICREPUBLIC

   

ATHENS’ CHAMBER OF TRADESMEN

 

HEAD OFFICE: 44 Panepistimiou st. & Har. Trikoupi, Athens 10679

Tel:(+30) 210-3380200 Fax:(+30) 210-3380219

 

 

BRANCH: 227, Gounari st Ano Glyfada 166 74

Τel: 210-9609961 Fax: 210-9609964

 

www.eea.gr  eea@eea.gr

   

 

   

 

 

 

Θέμα: Συνάντηση Αντιπροσωπείας του ΕΕΑ με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο
   

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

Την ιδιαίτερη τιμή να πραγματοποιήσει συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχε αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και τον Αντιπρόεδρο κ. Γιώργο Ζηκόπουλο.

Η συνάντηση διήρκεσε 40 λεπτά, διάρκεια μεγαλύτερη από τα όσα ορίζει το πρωτόκολλο αλλά και το βεβαρημένο πρόγραμμα του Παναγιώτατου, ο οποίος μας επισήμανε πως και με αυτό τον τρόπο θέλησε να δείξει το ειλικρινές ενδιαφέρον του για τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς και την εκτίμησή του προς τον αγώνα που δίνουν σε καιρό πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης.

Ο διάλογος με τον Προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας επεκτάθηκε, πέρα από τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας,  στις σχέσεις του Πατριαρχείου με το ελληνικό και το τουρκικό κράτος αλλά και τις σχέσεις του Πατριαρχείου με τα άλλα Πατριαρχεία.

Η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης μας μίλησε για τις άοκνες προσπάθειες που καταβάλλει για τη λειτουργία και αναστήλωση των 80 και πλέον ορθόδοξων εκκλησιών που υπάρχουν στην Κωνσταντινούπολη.

Από την πλευρά τους οι κύριοι Χατζηθεοδοσίου και Ζηκόπουλος δεσμεύθηκαν να παράσχουν κάθε δυνατή στήριξη στο έργο του Πατριαρχείου,  με τις δυνάμεις τόσο του Ε.Ε.Α. όσο και της Κεντρικής Ένωσης  Επιμελητηρίων Ελλάδος, με διερεύνηση του θέματος της παροχής οικονομικής βοήθειας, εφόσον είναι εφικτή, για την προγραμματισμένη αναστήλωση μιας Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη.

 

Από το Ε.Ε.Α.

 

admin Χωρίς σχόλια

Συγκέντρωση Συνεργατών 23/09/2013

Τη Δευτέρα 23/09/2013 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο ξενοδοχείο “ROYAL OLYMPIC” η συγκέντρωση συνεργατών της MEGA BROKERS SA.

 

Το βίντεο με την έναρξη και την ομιλία του κ. Χατζηθεοδοσίου

 

Το βίντεο με την ομιλία του κ. Αγγελάκη

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το Δελτίο Τύπου

admin Χωρίς σχόλια

Τι έγινε τελικά με τα ανασφάλιστα Ι.Χ.

Δείτε το βίντεο με την συνέντευξη του κ. Χατζηθεοδοσίου στο Capital TV

 

Περίπου 650.000 ιδιοκτήτες ανασφάλιστων I.X επέλεξαν να κάνουν συμβόλαιο ασφάλισης για να αποφύγουν τις ποινές νόμου. Περίπου 600.000 ιδιοκτήτες Ι.Χ που συνεχίζουν να αφήνουν ανασφάλιστα τα αυτοκίνητα τους απειλούνται ευθέως με πρόστιμα τα οποία ετοιμάζεται να αποστείλει το υπουργείο Οικονομικών. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζει στο Capital T.V o κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος του Ομίλου Mega Brokers ενώ παράλληλα σχολιάζει και τις εξελίξεις στον κλάδο της ασφάλισης των Ι.Χ.