Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών

Κώδικας Δεοντολογίας της Mega Brokers για τους συνεργάτες της, είναι ένας οδηγός με σωστές ...

Πρόγραμμα Επαναπιστοποίησης

Η επαναπιστοποίηση των διαμεσολαβητών της ασφάλισης είναι πλέον υποχρεωτική από την εποπτική αρχή. Η Mega ...

Εκπαίδευση Υψηλού Επιπέδου

Επενδύουμε συστηματικά στην εκπαίδευση και την εξέλιξη των συνεργατών μας γιατί θέλουμε να τους ...

Bonus Παραγωγικότητας και Διαγωνισμοί Πωλήσεων

Στη Mega Brokers δεν προσφέρουμε μόνο τα υψηλότερα οικονομικά οφέλη στην ασφαλιστική αγορά και ...

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ερμής

Η Πλατφόρμα Ερμής είναι το πιο σύγχρονο εργαλείο συγκριτικής τιμολόγησης και διαχείρισης χαρτοφυλακίου ...